tirsdag 15. januar 2008

esoterisk vs eterisk

menn er ein sjølvsikker rase. det vil i mange tilfelle ikkje falle dei inn at dei nyttar framandord på feil måte. men no har eg sett meg lei på at fleire menneske med penis rotar med esoterisk og eterisk. her er det ordboka seier:

esote´risk, adj., gr., hemmelig, bestemt for de innvidde (mots. eksoterisk).
ete´risk, adj., som har eterens egenskaper; luftig, klar, himmelsk, overjordisk; (kjem.) flyktig.
SLÅ DET OPP!

3 kommentarer:

S sa...

Ting som vekselvis blir skildra som esoteriske og eteriske er ofte begge delar. T.d. teologiske, andelege, høgtflygande idear.

Telesterion sa...

det kan godt vere, men eg skal faen ikkje ha noko av at nokon rettar på meg når eg til dømes nyttar eterisk og MEINAR eterisk

S sa...

Sant.