mandag 28. januar 2008


denne lappen sto i eit forretningsvindauge i Utlandet. trass språkforvirring trur eg vi kan slå fast at det ikkje finst noko slikt som hippe kapper. utanom kanskje i tryllekunstnar- og gåffmiljø.

3 kommentarer:

S sa...

"kapper" tyder visst frisør.
"hippe" veit eg ikkje, men eg tippar det tyder det same som på norsk, altså "stilig," "fjong," "fin-fin," "i tiden."

Telesterion sa...

kan du berre la vere å vere sakleg?

S sa...

OK. Frå.... NO!