lørdag 10. juli 2010

For Faen (stor f her, då Faen er eit særnamn)!

Eg ynskjer meg at folk skal:
1. Slutte å skrive orddeling når dei meinar særskriving.
2. Slutte å seie at "språket er ikkje statisk, men i konstant utvikling, særskriving (ev. anna skrivefeil som passar) er framtida" kvar gong nokon påpeikar ein skrivefeil. Vi har skrivereglar. Menneske som ikkje er i stand til å halde seg til desse er ikkje språklege anarkistar, men lettare psykisk utviklingshemma.

Ingen kommentarer: